Coques extraordinàriament santes i bones, coques de lladre, de pinyons, de crema, una delícia dels nostres sants Joan, Pere i Jaume

Coque-lladrons coque-piyons